AF


Czym jest Outsourcing IT?

Aby dowiedzieć się czym jest outsourcing IT najpierw należałoby ustalić czym w ogóle jest outsourcing w rozumieniu ogólnym. Słowo to wywodzi się od dwóch angielskich słów – outside (zewnętrzne) oraz resourse (zasoby). W wolnym tłumaczeniu outsourcing oznacza więc zewnętrzne zasoby. Jest to coraz popularniejszy model współpracy polegający na wydzielaniu określonych zadań […]