Czym jest Outsourcing IT?


Outsourcing ITAby dowiedzieć się czym jest outsourcing IT najpierw należałoby ustalić czym w ogóle jest outsourcing w rozumieniu ogólnym. Słowo to wywodzi się od dwóch angielskich słów – outside (zewnętrzne) oraz resourse (zasoby). W wolnym tłumaczeniu outsourcing oznacza więc zewnętrzne zasoby.

Jest to coraz popularniejszy model współpracy polegający na wydzielaniu określonych zadań lub powierzaniu zarządzania całym sektorem przedsiębiorstwa zewnętrznej firmie. Jego głównym założeniem jest zwiększenie korzyści dla przedsiębiorcy poprzez zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie poniesionych kosztów.

Zastanawiasz się skąd ta zwiększona efektywność i zmniejszenie poniesionych kosztów? To proste.

Zewnętrznej firmie, która realizuje dla Ciebie powierzone zadania zależy na Twoim jak największym zadowoleniu – to właśnie między innymi dzięki Tobie i Twoim poleceniom pozyska następnych klientów. Dzięki temu stara się z jak najlepszym skutkiem, a przy okazji w jak najszybszym czasie, wykonać powierzone zadania. Zmniejszenie poniesionych kosztów to prosta kalkulacja – płacisz tylko i wyłącznie za wykonaną pracę i powierzone firmie zadania. Nie musisz utrzymywać samemu całego działu, utrzymywać miejsc oraz stanowisk pracy. Mniejsze biuro, mniej sprzętu, mniej dodatkowych kosztów.

Czym więc jest Outsourcing IT?

Jest to zlecanie zarządzania firmą od strony informatycznej zewnętrznemu podmiotowi. Firmie, która posiada zespół ludzi odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

Wyróżniamy dwa rodzaje outsourcingu IT:

 • outsourcing IT selektywny,
 • outsourcing IT pełny.

Pierwszy z nich polega na wydzieleniu zewnętrznej firmie tylko wybranych segmentów infrastruktury informatycznej firmy takich jak:

 • zarządzanie serwerami,
 • tworzenie i administrowanie stron internetowych firmy,
 • utrzymanie stanowisk pracy od strony informatycznej,
 • administrowanie siecią firmową,
 • dbanie o bezpieczeństwo danych,
 • audyt bezpieczeństwa firmy,
 • serwis sprzętu firmowego,
 • administrowanie bazą danych przedsiębiorstwa,
 • i inne.

Firma, której powierzone są wybrane powyższe zadania posiada do tego specjalnie wyszkolonych ludzi, którzy poświęcają całą swoją uwagę na to, aby wykonać te zadania z jak największą starannością.

Drugi rodzaj outsourcingu IT czyli outsourcing pełny polega na powierzeniu zewnętrznej firmie wszystkich zadań, które związane są z utrzymaniem infrastruktury informatycznej w firmie. Jest to coraz częściej wybierany przez klientów model współpracy, ponieważ pozwala na duże zminimalizowanie zatrudnienia a co za tym idzie poniesionych przez przedsiębiorce kosztów.